Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

(english version)
 
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin.
 
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Pietruszewski, adres e-mail: iod@konimpex.com.pl.
 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Konimpex lub przez stronę trzecią, tj. w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nienawiązania współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, w tym działań marketingowych.
 
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Konimpex sp. z o.o.,
  • Fermintrade sp. z o.o.,
  • Fermintrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • Konimpex Chemicals sp. z o.o.,
  • SINE sp. z o.o.,
  • Dostawcy usług informatycznych i logistycznych.
 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niepodjęcia współpracy lub jej zakończenia Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie. W sytuacji gdy przetwarzanie danych dokonywane było na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 
 • Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny lub wysyłane do krajów trzecich.
 
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy.
 
 
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ