Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości, środowiska i bezpieczeństwa

Podstawowym celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych oraz usług w zakresie logistyki i magazynowania spełniając wymagania Klientów na rynku globalnym.  

Nasze dążenia, plany i wysiłek ukierunkowane są na:
  • zagwarantowanie dostaw towaru o najwyższej jakości na  miejsce i na czas,
  • zdobywanie nowych kierunków działania i wprowadzanie nowych surowców,
  • proponowanie naszym Klientom nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań biznesowych i  logistycznych,
  • zagwarantowanie bezpieczeństwa oferowanych towarów i prowadzonych usług w zakresie towarów specjalistycznych (towarów paszowych, niebezpiecznych lub innych towarów).  
W ramach funkcjonujących systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskowego ISO 14001 oraz bezpieczeństwa pasz GMP+ zobowiązujemy się do:
  • przestrzegania mających zastosowanie przepisów zewnętrznych i regulacji wewnętrznych,
  • podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa towarów specjalistycznych,
  • ochrony środowiska naturalnego i spełniania zobowiązań dotyczących zgodności,
  • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie,
  • ciągłego doskonalenia działań w ramach funkcjonujących systemów zarządzania.
Dążeniem naszym jest doskonalenie stosowanych rozwiązań sprzyjających środowisku i  zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz zapobieganiu awariom przemysłowym. Tam gdzie to możliwe, zmniejszanie ilości i szkodliwości odpadów, zmniejszanie zużycia wody i energii oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w realizację niniejszej polityki, przyjętej strategii oraz celów wynikających z polityki, a kierownictwo i pracownicy Spółki są świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo oferowanych towarów i usług.
 
Konin, dnia 19.07.2023 r.
 
 
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ