Polityka jakości

Polityka jakości, środowiska i bezpieczeństwa

Podstawowym celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych oraz usług w zakresie logistyki i magazynowania spełniając wymagania Klientów na rynku globalnym.

Nasze dążenia, plany i wysiłek ukierunkowane są na:
  • zagwarantowanie dostaw towaru o najwyższej jakości na miejsce i na czas,
  • zdobywanie nowych kierunków działania i wprowadzanie nowych surowców,
  • proponowanie naszym Klientom nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań biznesowych i logistycznych.

Zobowiązujemy się do:
  • przestrzegania mających zastosowanie przepisów zewnętrznych i regulacji wewnętrznych,
  • ochrony środowiska i spełniania zobowiązań dotyczących zgodności,
  • prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny,
  • ciągłego doskonalenia działań w ramach wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskowego ISO 14001 oraz bezpieczeństwem.
Dążeniem naszym jest doskonalenie stosowanych rozwiązań sprzyjających środowisku i zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz zapobieganiu awariom przemysłowym. Tam gdzie to możliwe, zmniejszenie ilości i szkodliwości odpadów oraz zmniejszenie zużycia wody i energii. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w realizację niniejszej polityki, przyjętej strategii oraz celów wynikających z polityki.

Konin, dnia 15.10.2018 r.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ