CSR

CSR

Filantropijne działania firmy nakierowane są na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi i poprzez wyspecjalizowany personel.

W Konimpex działalność biznesowa łączona jest z troską o środowisko naturalne oraz z inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności. Dbając o satysfakcję swoich kontrahentów, firma ma na uwadze także rozwój osobisty i zadowolenie pracowników.


Obszar biznesowy

Wdrożona Polityka Standardów Pracy ma na celu budowanie długotrwałej partnerskiej współpracy z kontrahentami opartej na zasadach etyki i transparentności. Dbanie o jakość towarów i świadczonych usług oraz zapewnienie ich stabilnej dostawy wiąże się z wdrożeniem i respektowaniem międzynarodowych standardów jakościowych.

Obszar środowiskowy

Firma dąży do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki Polityce Jakości, Środowiska i Bezpieczeńśtwa. Konimpex stara się dbać o otoczenie i tam gdzie jest to możliwe, zmniejszać ilość i szkodliwość odpadów oraz ograniczać zużycie wody, energii.

Obszar społeczny

Odpowiedzialność społeczna realizowana jest poprzez poszanowanie praw człowieka i zapewnienie równych szans dla wszystkich interesariuszy. Konimpex zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach biorąc pod uwagę możliwość wykonywania zleconej pracy. Są to osoby zatrudnione od wielu lat, sprawujące odpowiedzialne stanowiska w różnych jednostkach organizacyjnych firmy. Pokonując różne szczeble kariery, rozwijają swoje umiejętności zawodowe.

Firma zapewnia pracownikom możliwości rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy przedsiębiorstwa współpracują z wyższymi uczelniami, m.in. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, prowadząc prelekcje, warsztaty. Działania te istotnie wpływają na edukację i doświadczenie młodego pokolenia.

Ponadto firma angażuje się w liczne inicjatywy charytatywne, wspierając słabszych i potrzebujących pomocy. Konimpex jest fundatorem Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie, która uruchomiła pierwszy w powiecie Ośrodek Rehabilitacyjno- -Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Marianowie. Konimpex organizuje coroczne koncerty muzyki klasycznej dla mieszkańców Konina. Odbywające się na konińskiej Starówce występy największych polskich orkiestr co roku przyciągają rzesze melomanów. W dotychczasowych edycjach na konińskiej Starówce wystąpili m.in.: Orkiestra Filharmonii Pomorskiej im. I.J.Paderewskiego z Bydgoszczy, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej z oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka, Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej INSO-Lviv dyrygowaną przez Wołodymira Sywochipa, Lwowski Chór GLORIA, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Jakuba Chrenowicza, Chór Akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego im. J. Szyrockiego w Szczecinie; Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Poznański Chór Kameralny z Poznania oraz dziecięco-młodzieżowy Chór Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, Łukasz Kuropaczewski, Adam Kruszewski (baryton), Piotr Kusiewicz (tenor) oraz Marta Boberska (sopran), Janusza Wawrowskiego, Szymona Jabłońskiego. W 2020 r. firma wsparła inicjatywę lokalną "Mistrzostwa Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich i Mistrzostwach Polski FTS w klasie B w tańcach standardowych". 

Nasze osiągnięcia
  • Konimpex w podsumowaniu konkursu Liderzy Filantropii, zorganizowanego przez Forum Darczyńców znalazł się na 5. pozycji wśród firm, które przekazały w 2015 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.
  • W roku 2016 Konimpex zdobył 3. miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy” w regionalnym konkursie Lodołamacze 2016. Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, dający szansę swoim pracownikom na rozwój.
  • W roku 2021 firma Konimpex otrzymała podziękowanie za pomoc w trudnym czasie pandemii. Z okazji Dnia Dziecka ufundowaliśmy materiały edukacyjne i dydaktyczne małym Bohaterom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  • W roku 2022 zostaliśmy nagrodzeni Złotym Medalem Słońce z okacji jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Jest to nagroda przyznawana organizacjom pomagającym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, które uczęszczają do ZPEWIR. Od wielu lat współpracujemy z placówką, wspierając ją finansowo. 
  • W roku 2022 Konimpex otrzymał tytuł "Przyjaciela Unicef". Jest to program skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw mający na celu pomoc dzieciom w zakresie m.in. żywności, zdrowia i edukacji.   
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ