CSR

CSR

Filantropijne działania firmy nakierowane są na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi i poprzez wyspecjalizowany personel.

W Konimpex działalność biznesowa łączona jest z troską o środowisko naturalne oraz z inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności. Dbając o satysfakcję swoich kontrahentów, firma ma na uwadze także rozwój osobisty i zadowolenie pracowników.


Obszar biznesowy

Wdrożona Polityka Odpowiedzialności Społecznej ma na celu budowanie długotrwałej partnerskiej współpracy z kontrahentami opartej na zasadach etyki i transparentności. Dbanie o jakość towarów i świadczonych usług oraz zapewnienie ich stabilnej dostawy wiąże się z wdrożeniem i respektowaniem międzynarodowych standardów jakościowych.

Obszar środowiskowy

Firma dąży do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki Polityce Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa. Konimpex stara się dbać o otoczenie i tam gdzie jest to możliwe, zmniejszać ilość i szkodliwość odpadów, ograniczać zużycie wody, energii, a także emisję gazów cieplarnianych.

Obszar społeczny

Odpowiedzialność społeczna realizowana jest poprzez poszanowanie praw człowieka i zapewnienie równych szans dla wszystkich interesariuszy. Konimpex zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach biorąc pod uwagę możliwość wykonywania zleconej pracy. Są to osoby zatrudnione od wielu lat, sprawujące odpowiedzialne stanowiska w różnych jednostkach organizacyjnych firmy. Pokonując różne szczeble kariery, rozwijają swoje umiejętności zawodowe.

Firma zapewnia pracownikom możliwości rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy przedsiębiorstwa współpracują z wyższymi uczelniami, m.in. Akademią Nauk Stosowanych w Koninie, prowadząc prelekcje i warsztaty. Działania te istotnie wpływają na edukację i doświadczenie młodego pokolenia.

Ponadto firma angażuje się w liczne inicjatywy charytatywne, wspierając słabszych i potrzebujących pomocy. Konimpex jest fundatorem Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie, która uruchomiła pierwszy w powiecie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Marianowie.

Konimpex organizuje coroczne koncerty muzyki klasycznej dla mieszkańców Konina. Odbywające się na konińskiej Starówce występy największych polskich orkiestr co roku przyciągają rzesze melomanów. W dotychczasowych edycjach na konińskiej Starówce wystąpili m.in.: Orkiestra Filharmonii Pomorskiej im. I.J.Paderewskiego z Bydgoszczy, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej z oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. 

W 2020 r. firma wsparła inicjatywę lokalną "Mistrzostwa Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich i Mistrzostwach Polski FTS w klasie B w tańcach standardowych". 

W roku 2023 Grupa Konimpex wdrożyła Politykę Odpowiedzialności Społecznej. 

Nasze osiągnięcia
  • W roku 2021 firma Konimpex otrzymała podziękowanie za pomoc w trudnym czasie pandemii. Z okazji Dnia Dziecka ufundowaliśmy materiały edukacyjne i dydaktyczne małym Bohaterom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  • W roku 2022 zostaliśmy nagrodzeni Złotym Medalem Słońce z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Jest to nagroda przyznawana organizacjom pomagającym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, które uczęszczają do ZPEWIR. Od wielu lat współpracujemy z placówką, wspierając ją finansowo. 
  • W roku 2022 Konimpex otrzymał tytuł "Przyjaciela Unicef". Jest to program skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw mający na celu pomoc dzieciom w zakresie m.in. żywności, zdrowia i edukacji.  
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ