REACH

REACH

W 2010 r. Konimpex Sp. z o.o. dokonał rejestracji właściwej sadzy technicznej w tonażu powyżej 1.000 ton rocznie, co pozwala na zakup od naszej firmy sadzy każdego gatunku i w każdej ilości.

Numer rejestracyjny Konimpex Sp. z o.o. dla sadzy technicznej: 01-2119384822-32-0036.

Polimery zgodnie z Art. 2(9) Rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) są zwolnione z obowiązku rejestracji, jednak monomery oraz inne substancje wchodzące w skład polimerów zostały zarejestrowane właściwie zgodnie z Art. 6(3) (jeśli tego wymagały) przez jednego z uczestników stanowiących poprzedzające Konimpex Sp. z o.o. ogniwo w łańcuchu dostaw. Numery rejestracji właściwej REACH przekazywane są naszym Klientom w kartach charakterystyki.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ