Procedura dla osób wjeżdżających i przebywających na obiekcie magazynowym Konimpex

Procedura dla osób wjeżdżających i przebywających na obiekcie magazynowym KonimpexProcedura dla osób wjeżdżających i przebywających na obiekcie magazynowym Konimpex sp. z o.o w Kole, ul. Klonowa 15 mająca na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19.

Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, firma Konimpex sp. z o.o. wprowadziła następujące zasady obowiązujące na terenie obiektów magazynowych:
 
 • mierzenie temperatury każdej osobie wjeżdżającej/wchodzącej na teren obiektów magazynowych, oraz przeprowadzenie dezynfekcji rąk
 • w przypadku odmowy dostosowania się do zaleceń personelu, osoba chcąca wjechać/wejść na teren obiektów magazynowych nie zostanie wpuszczona
 • w przypadku podwyższonej temperatury personel zapewni niezbędne środki ochrony bezpośredniej
 • Podczas kontroli temperatury ciała przez personel, zaleca się:
   
  • zachować wszelkie środki ostrożności;
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m);
  • po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu
  • pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu
    
 • W przypadku, gdy osoba kontrolowana ma widoczne objawy chorobowe takie jak: gorączka, silny kaszel, trudności w oddychaniu, personel poinformuje, że osoba kontrolowana powinna:

  • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 695 426 274 PSSE telefon alarmowy w Kole– najbliższy oddział tel. 63 240 44 02 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Nr infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia powinny wyjaśniane być TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji, aby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Bezwzględnie nie należy kierować się na SOR, do przychodni, laboratorium itp.
  • powinna zachować bezpieczną odległość (1-1,5 m) kontaktując się z innymi osobami
  • pamiętać o tym, aby podczas kaszlu lub kichania, usta i nos zasłaniać chusteczką jednorazową, którą należy usunąć do odpadów lub woreczka na odpady lub kichać i kasłać w zgięcie łokciowe
  • nie kasłać, nie kichać w kierunku innych osób
    
 • dla osoby wjeżdżającej/wchodzącej na obiekty magazynowe personel wskaże miejsce docelowe
 • nie należy wychodzić z samochodu
 • należy bezwzględnie czekać na przyjście personelu i dostosowywać się do dalszych instrukcji
 • kierowcy mają bezwzględny zakaz poruszania się po terenie magazynu i wejścia do budynków magazynowych/biurowych
 • odbiór i przekazywanie dokumentów przewozowych / celnych odbywa się przy samochodzie / ciężarówce
   
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ