Coronavirus COVID-19

Oświadczenie dla kontrahentów

Konin, 13.03.2020
Szanowni Państwo,

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 podejmujemy w naszej firmie szereg działań mających na celu ochronę naszych pracowników, pracowników naszych kontrahentów, a także utrzymanie normalnego poziomu świadczonych usług, w tym terminowości dostaw. Mając na uwadze złożoność problemu i podejmując próbę zminimalizowania ryzyka, a także wyprzedzenia wystąpienia ewentualnych trudności realizujemy następujące działania:
 
 • Dokonujemy pomiaru temperatury ciała pracowników oraz osób przychodzących z zewnątrz.
 • Stosujemy zaostrzone zasady higieny.
 • Wdrożyliśmy zasady postępowania z pracownikiem, u którego zaobserwowano widoczne objawy chorobowe.
 • Nie wyjeżdżamy w zagraniczne podróże służbowe oraz ograniczamy spotkania z kontrahentami na terenie kraju na rzecz video i telekonferencji.
 • Ograniczamy przebywanie na terenie Spółki osób nie związanych z działalnością firmy.
 • Umożliwiamy pracę zdalną.
 • Podczas sprzątania powierzchni biurowych, codziennie dezynfekujemy przedmioty takie jak klamki, myszy komputerowe itp.
 • Stosujemy wszelkie środki ostrożności: maseczki ochronne, chusteczki higieniczne, rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekujące.
 • Dostosowaliśmy organizację pracy magazynów własnych zabezpieczającą stabilną pracę
 • Przewoźnicy, Dostawcy i inni Podwykonawcy działający na rzecz naszej firmy są na bieżąco informowani i obligowani do stosowania szczególnych środków ostrożności i procedur ustanowionych przez naszą firmę i naszych kontrahentów w zakresie przyjęcia towaru oraz kontaktów personalnych, a także opracowania planów awaryjnych.
 • Monitorujemy sytuację dotyczącą kluczowych obszarów logistyki, transportu międzynarodowego i związanego z nimi transgranicznego przemieszczania się towarów.
   
W tym samym celu prosimy Państwa o pozostanie w bieżącej komunikacji z osobami kontaktowymi w naszej firmie i wymianę informacji:
 
 • Na temat środków bezpieczeństwa powziętych w Państwa firmie .
 • Na temat Państwa wiedzy i przewidywań co do wpływu rozwoju sytuacji na Państwa działalność i naszą współpracę.
W zależności od sytuacji obligujemy się do przekazywania pełnej informacji związanej z realizowanymi wspólnie bieżącymi i przyszłymi operacjami biznesowymi (dostawami, odbiorami, etc.).
Z poważaniem,
Zarząd Konimpex sp. z o.o.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ