Podaruj 1% podatku - rozlicz się sercem!

28 lutego 2022
Rozpoczął się okres rozliczeniowy, dlatego gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego dla Podopiecznych Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Otwarcie w Koninie.

Warto skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000271226/ umożliwiającego przekazanie 1% na cele statutowe Fundacji.
 
 


 
Cele statutowe Fundacji:
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
  • Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
  • Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
  • Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej,  ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym.
  • Wspieranie działalności naukowej i sportowej.
Dla nas to tylko 1%, a dla Podopiecznych możliwość spełnienia marzeń!
 
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ