Medal brązowy SŁOŃCE dla Konimpex

20 października 2017
W październiku ubiegłego roku firma Konimpex uczestniczyła w Jubileuszu 35-lecia Kształcenia Specjalnego w Stemplewie – placówka prowadzi działalność kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i rehabilitacyjną, a od niedawna również socjoterapeutyczną. Działania ośrodka skierowane są do dzieci i młodzieży od lat 3 do 24, z różnych środowisk i z wielorakimi potrzebami – od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Podczas Jubileuszu nasza firma została wyróżniona Brązowym Medalem „Słońce”. Jest to  szczególne wyróżnienie przyznawane organizacjom, instytucjom, osobom fizycznym, które wykazały się ogromnym zaangażowaniem we wspieraniu działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie i jego podopiecznych. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie i cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju placówki. 
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ