II Naukowa Konferencja Współczesne Wyzwania Logistyki

26 kwietnia 2018
W dniu 20 kwietnia 2018 roku Pracownicy naszej firmy uczestniczyli w II Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Logistyki. Wydarzenie miało miejsce w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Koninie.
 
Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze logistyki. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem były liczne wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków. Grono uczestników stanowili również studenci, którzy mieli możliwość przyjrzenia się zagadnieniu logistyki z dwóch perspektyw – naukowej i biznesowej.
 
Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół wyzwań, jakie stoją przed logistyką. Specjaliści reprezentujący naszą firmę przedstawili prelekcje dotyczące VMI – szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa handlowego oraz Wyzwań działań logistycznych w krajach Wschodu- Rosja, Ukraina
i Iran
.

 
Niezwykle interesującym elementem Konferencji była debata ekspercka Logistyka 4.0 – szansa czy zagrożenie. Debata poruszała kwestię nowoczesnych ośrodków logistycznych oraz trendów i wyzwań w obszarze transportu.

Konferencja była świetną okazją, by wymienić się poglądami i doświadczeniami z pogranicza nauki i praktyki. Mamy nadzieję, że nasz wkład merytoryczny przyczynił się do podniesienia rangi tego wyjątkowego wydarzenia.  
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ