Grupa Konimpex wspiera obywateli Ukrainy

28 kwietnia 2022
Spółki wchodzące w skład Grupy Konimpex włączyły się w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy, przekazując środki finansowe w kwotach:
  • Konimpex - 1 000 000 zł organizacji UNICEF, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz konińskiemu Miejscu Dobra
  • Konimpex Chemicals – 150 000 zł organizacji UNICEF i Polskiej Akcji Humanitarnej
  • Konimpex Invest – 400 000 zł organizacji UNICEF, Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji In_spire
  • Fermintrade – 100 000 zł organizacji UNICEF i Polskiej Akcji Humanitarnej
 
UNICEF zapewnia dzieciom m.in. bezpieczne schronienie, środki higieniczne, opiekę medyczną
oraz wsparcie psychologiczne. Organizacja współpracuje z lokalnymi partnerami w Ukrainie,
co pomaga określić aktualne potrzeby, by nieść skuteczną pomoc.  
 
Polska Akcja Humanitarna pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych poprzez wsparcie ośrodków
dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie, dystrybucję paczek żywnościowych, wsparcie
finansowe oraz pomoc psychologiczną.
 
Miejsce Dobra zostało stworzone w centrum Konina przez lokalnych działaczy społecznych, którzy zbierają od mieszkańców
miasta i okolic dary, w tym m.in. ubrania, żywność, meble, środki czystości oraz kosmetyki.
 
Fundacja In_Spire w kontekście pomocy Ukrainie skupia się między innymi na zapewnianiu posiłków, organizacji miejsc
noclegowych oraz organizacji działań kulturalnych na rzecz uchodźców.

 
W naszych działaniach mamy na uwadze dobro ludzi i ich potrzeby. Zachęcamy do wzięcia udziału
w akcjach humanitarnych, które organizowane są w celu pomocy obywatelom Ukrainy:
 
Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ