1,5% podatku dla Fundacji „Otwarcie”

9 lutego 2023
W związku z rozpoczęciem się okresu rozliczeniowego serdecznie zachęcamy do wsparcia podopiecznych Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie, poprzez przekazanie 1,5% podatku.

KRS: 0000271226

Bezpłatne rozliczenie oraz przekazanie 1,5% podatku na Fundację możliwe jest również na stronie: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000271226/Fundacja „Otwarcie” od ponad 15 lat wspiera dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny na terenie powiatu konińskiego. Podopieczni Fundacji wraz z rodzicami i wolontariuszami biorą udział w wydarzeniach m.in. kulturalnych, sportowych, oraz realizują projekty artystyczne i społeczne. Ponadto w Fundacji na co dzień organizowane są zajęcia integracyjno-edukacyjne w ramach działalności Klubu Wsparcia. 

Cele statutowe Fundacji:
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
  • Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
  • Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
  • Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej,  ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym.
  • Wspieranie działalności naukowej i sportowej.
Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.
 
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ