Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

(english version)

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24, 62 -500 Konin
 
  • Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pietruszewski. Można się z nim skontaktować pod adresem: iod@konimpex.com.pl
 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ww. Rozporządzenia tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Konimpex lub przez stronę trzecią, tj. w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nie nawiązania współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia  tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, w tym działań marketingowych.
 
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Konimpex sp. z o.o., Fermintrade Sp. z o.o., Fermintrade Sp. z o.o. Sp. k., Konimpex Chemicals Sp. z o.o., SINE Sp. z o.o. oraz dostawcy usług informatycznych i logistycznych
 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie podjęcia współpracy lub jej zakończenia Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie. W sytuacji gdy przetwarzanie danych dokonywane było na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ